Mi történik a pszichológusnál?

Első interjú

Az első néhány (1-3) alkalommal a probléma körüljárása és a megfelelő célkitűzés megfogalmazása zajlik. Beszélhet arról, amivel kapcsolatban segítséget kér, önmagáról, élethelyzetéről, akár korábbi kezeléseiről is. Egyúttal megtapasztalhatja, milyen érzés velem beszélni minderről, benyomásai alapján eldöntheti, szeretne-e velem dolgozni a továbbiakban. Szükség esetén pszichodiagnosztikai tesztek felvételére is sor kerülhet, melyek eredményét szintén részletesen megbeszéljük. Ezután közösen hozunk döntést a folyamathoz szükséges időtartamról és a választott módszerről. Végül szóbeli szerződést kötünk, melyben megállapodunk a további közös munka tartalmi és formai (pl. lemondási feltételek, szünetek, fizetés módja, stb.) kereteiről. Amennyiben – akár átmeneti jelleggel – gyógyszeres kezelés szükségessége felmerül, pszichiáter kollégához irányítom további kivizsgálás céljából. Ilyen esetben a gyógyszeres terápiával párhuzamosan is folytatódhat a pszichológiai tanácsadás. Munkámat a pszichológus etika előírásainak megfelelve, a titoktartás szabályait betartva végzem.

Pszichodiagnosztika

Előfordul, hogy valaki kifejezetten csak diagnosztikus céllal keres meg, pl. mert pszichiáter kér szakvéleményt a gyógyszeres terápia beállítása előtt, vagy mert pszichiáter szakorvoshoz jár pszichoterápiába, aki nem járatos a pszichodiagnosztikai tesztek alkalmazásában. A tesztek felvételét minden esetben megelőzi egy személyes interjú, melyre célszerű bármilyen korábbi dokumentációt is magával hozni. A vizsgálatok során szükség szerint alkalmazok önkitöltős teszteket (pl. MMPI, Young-féle sémakérdőív, depresszió és szorongás kérdőívek, stb.), projektív teszteket (pl. Rorschach-próba, PFT, stb.), illetve teljesítményteszteket (pl. MAWI intelligenciateszt, neuropszichológiai próbák). A tesztek kiértékelését követően minden esetben írásbeli véleményt készítek, amit szóbeli megbeszélés keretében adok át, így lehetőség van a felmerülő kérdések tisztázására is. Igény esetén (továbbá amennyiben arra felhatalmaz), pszichiáter szakorvosával is konzultálok az eredményekről. Így a teljes folyamat általában 1-4 ülés a klinikai kérdés függvényében.

Konzultáció

Néhány (1-4) alkalmas folyamat, melynek során egy adott problémára fókuszálunk. Lehetőség van a helyzetben rejlő nehézségek pontosabb megfogalmazására, új perspektívák felfedezésére. A konzultáció során nem célunk a mélyebb lelki folyamatok feltárása, a múltbeli élményekkel való kapcsolat keresése. Konzultáció javasolt például, ha:
  • a probléma nem igényel kezelést, de megértést vagy a helyzettel kapcsolatos edukációt, információátadást igen
  • a kliens hozzátartozója miatt kér segítséget, hogy hatékonyabban tudja támogatni pszichés nehézségében vagy betegségében

Szupportív esetvezetés

Célzott beszélgetések, maximum 100 óra időtartamban, melyek a problémák felismerését, életvezetési nehézségek megoldását segítik. Nem foglalkozik a személyiség teljes átdolgozásával, hanem az aktuális nehézséghez kapcsolódó vonatkozásokra fókuszál. A kliens és a pszichológus kapcsolata az „itt és most” helyzetben fontos információkkal szolgál, ezek elemzése is a folyamat része. Egyéb, például pszichiáternél történő kezelés segítését és kiegészítését is szolgálhatja a betegséggel kapcsolatos információátadással, az életvezetésben szükséges változtatások kísérésével, a betegség lelki vonatkozásainak feldolgozásával, illetve a visszaesés megakadályozásának segítésével. Ezen kívül pszichiátriai osztályos kezelés után az utánkövetés eszköze lehet.

Analitikusan orientált szemlélet

A pszichoanalízis és a pszichoanalitikusan orientált terápiák lényege, hogy a páciensben zajló lelki folyamatok megértésére törekszik. Arra a feltételezésre épít, hogy a túlságosan megterhelő, kellemetlen, traumatikus élményeket a tudattalanba száműzzük, ám ezek továbbra is hatással vannak mindennapi érzéseinkre, kapcsolatainkra. Ezért a problematikus működések hátterében a korábbi életeseményeket, élményeket keresi, melyek feltárása és tudatosítása lehetővé teszi, hogy változtassunk az általuk meghatározott működési mintázaton. A mintázatok felismerésének fontos eszköze a pszichológus és a kliens kapcsolatának alakulása, így fontossá válik az ezzel kapcsolatos őszinteség is mindkét részről.